Ankieta

Najczęściej czytam


wyniki

Czytam, bo lubię

Regulamin konkursu czytelniczego pt. „ CZYTAM, BO LUBIĘ ”  dla uczniów kl. I – VI Szkoły Podstawowej w Lutocinie  

 

I Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie;

II . Cele konkursu :

-  mobilizowanie dzieci i młodzieży do czytania i zdobywania wiedzy,

-  rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,

-  popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży,

-  kształtowanie gustów czytelniczych, pobudzanie aktywności  czytelniczej,                                 

  -  zachęcanie do systematycznego czytania i  podniesienia poziomu czytelnictwa,

kształcenie      umiejętności czytania ze zrozumieniem,

-   propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

III. Zasady organizacyjne :

-  konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Lutocinie.

-  konkurs dotyczy ilości wypożyczonych i  przeczytanych książek w terminie      od 19 stycznia  2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.

-  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  maju 2016 roku

-  konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:

Klasy I

Klasy II - III

Klasy IV – VI

 -  uczestnik konkursu zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu, w którym zapisywał będzie tytuły   i autorów wypożyczonych, i przeczytanych książek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie  

-  zwycięzcą konkursu zostaje osoba z największą liczbą wypożyczonych i przeczytanych książek

 -  dla zwycięzców przewidziano nagrody.

IV. Postanowienia końcowe :

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2016 r.

2. Regulamin jest dostępny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lutocinie oraz na stronie internetowej biblioteki – www.lutocin.naszabiblioteka.com

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Regulaminu rozstrzyga Organizator.


GODZINY OTWARCIA
poniedziałek-piątek
9:00 do 16:00
środa dzień wewnętrzny

Licznik odwiedzin: 35835