Konkurs plastyczny promujący Bibliotekę i czytelnictwo

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych z gminy Lutocin

 

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT PROMUJĄCY BIBLIOTEKĘ I CZYTELNICTWO

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zachęci młodzież do czytania książek. Plakat może zawierać hasło reklamowe.

ORGANIZATOR:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie

CELE KONKURSU:

- Promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości młodzieży;

- Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych;

- Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności;

- Utrwalanie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom i młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA:

- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  szkół podstawowych z klas V-VIII;

- Prace należy opatrzeć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę oraz szkołę;

- Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1);

- Prac nie należy zwijać w rulon czy też składać;

- Prace nie podlegają zwrotowi;

- Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

TECHNIKA WYKONANIA I FORMA PRAC:

- Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A2;

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, wyklejanka, grafika i inne formy płaskie);

TERMIN ODDAWANIA PRAC:

Prace należy złożyć w terminie do 30 września 2020 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie.

NAGRODY

: Przewidziane są trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

- Dostarczone prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora;

- Wyniki konkursu przekazane zostaną do szkół do 7 października 2020 r.;

- GBP zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność Organizatora.

  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.


Załączniki:

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek-piątek
8:00 do 16:00

Licznik odwiedzin: 56395