Ankieta

Najczęściej czytam


wyniki

Podziękowanie dla Pani Krystyny Budzich - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie

Spotkanie samorządowców z okazji Dni Gminy i Miasta Żuromin i Powiatu Żuromińskiego

W dniu 24 czerwca w hali sportowej przy LO w Żurominie odbyło się jak co roku spotkanie samorządowców w ramach Dni Gminy i Miasta Żuromin i Powiatu Żuromińskiego. W spotkaniu udział wzięło ponad 100 gości. Wśród gości byli samorządowcy z terenu powiatu żuromińskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz goście spoza powiatu. Spotkanie otworzył powitaniem zaproszonych gości – Pan Piotr Budzich Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego. Następnie przemówienie wygłosił Starosta Żuromiński – Pan Jerzy Rzymowski, a następnie Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin – Pani Aneta Goliat.

Po przemówieniach gospodarzy głos zabrali Pan Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pan Rafał Woźnowski Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie. Następnie przystąpiono do uhonorowania osób zasłużonych dla powiatu i gminy. Medal Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego otrzymał Pan Janusz Welenc - długoletni Starosta Żuromiński urzędujący od roku 1998 do roku 2014, który publicznie podziękował za uhonorowanie i wygłosił przemówienie. Następnie wręczone zostały statuetki dla następujących osób.

W kategorii kultura:

Krystyna Budzich

Jolanta Lipińska

Ewa Koper

YouthBank

Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw


GODZINY OTWARCIA
poniedziałek-piątek
9:00 do 16:00
środa dzień wewnętrzny

Licznik odwiedzin: 32128