Ankieta

Najczęściej czytam


wyniki

Biblioteka

Biblioteka (od greckiego βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest to też nazwa samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.

Materiały biblioteczne to zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi.

Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

Zbiory biblioteczne

W bibliotekach gromadzone są dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia, a w szczególności:

 • piśmiennicze, jak:

  • książki,

  • broszury,

  • gazety,

  • czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe,

 

 • audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak:

  • płyty,

  • kasety,

   

 • oprogramowanie komputerowe.

Materiał biblioteczny ułożony jest według klasyfikacji bibliotecznej lub tzw. sygnatur ("numerus currens"). W niektórych bibliotekach część zbiorów jest wyłączona z publicznego dostępu i materiały stamtąd jest wyszukiwany przez personel biblioteki po złożeniu zamówienia. Oprócz samych zbiorów często równie istotnym źródłem informacji są ich katalogi.

Pierwotnie funkcję biblioteki pełniły przy okazji archiwa zawierające głównie korespondencję, zapiski transakcji i inwentarze.

Podstawowe zadania biblioteki

 • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

 • Obsługa użytkowników, przede wszystkim:

  • udostępnianie zbiorów,

  • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,

 • prowadzenie działalności bibliograficznej,


 

Zadania biblioteki publicznej

 1. zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych= „ nie wiesz? Zapytaj w bibliotece”

 2. upowszechnienie czytelnictwa

 3. kształtowanie kultury czytelniczej- co warto czytać?, jak poszukiwać?, jak czytać z korzyścią?

 4. organizowanie form pracy kulturalnej, rozrywki i rekreacji

 5. popularyzacja zbiorów i usług w środowisku- stosowanie marketingu, promowanie swego działania


 


 


GODZINY OTWARCIA
poniedziałek-piątek
9:00 do 16:00
środa dzień wewnętrzny

Licznik odwiedzin: 38270