Ankieta

Najczęściej czytam


wyniki

Kronika

Pracownicy biblioteki od roku 1976 prowadzą Kronikę na podstawie wycinków prasowych terenu Gminy Lutocin.

Lutocin jako wieś ma swoją monografię w postaci książki.

 

Książka „Wieś Lutocin (1372-1864)”- wydana na zlecenie i ze środków finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie. To pierwsza monografia historyczna wsi Lutocin. Wsi, a jednocześnie parafii, bowiem od początków osadnictwa na tym terenie, aż po czasy dzisiejsze, Lutocin pozostaje siedzibą parafii. Autor Janusz Jankiewicz, mieszkaniec Lutocina, jak sam pisze, próbuje zrekonstruować dzieje wsi i okolic, od początków zasiedlania tych ziem, aż do powstania styczniowego.

Niewielkich rozmiarów książka obejmuje wymienione w tytule lata 1372-1864.

Zapalony historyk i regionalista zaczął więc odwiedzać miejscową bibliotekę i studiować dostępne w czytelni ogólne podręczniki historyczne i te opisujące okolice Lutocina. Jego pasję i zainteresowanie regionem podziela GBP w Lutocinie, gdzie pracownicy od kilku lat gromadzą wycinki prasowe z informacjami o Lutocinie.

Autor opisuje w książce geografie terenu, próbuje wyjaśnić znaczenie nazwy Lutocin, podając powszechną opinię o istnieniu proboszcza i właściciela wsi Stanisława Lutockiego. Wywodzi też nazwę od słów „luty”, czyli srogi, okrutny, jak również od łacińskiego słowa „lutosus” oznaczającego błoto.

Tereny bowiem otaczające wieś po dzień dzisiejszy składają się z mokradeł i bagien. Powołując się na źródła ukazuje początki zasiedlania ziem okalających Lutocin, wspominając o znaleziskach pochodzących z epoki neolitycznej czy z okresu II epoki brązu, odkrytych w okolicach jego rodzinnej wsi. Kreśli historię Mazowsza za panowania Piastów, zwraca szczególną uwagę na erygowanie parafii w Lutocinie, sytuację miejscowości w średniowieczu, gdy Lutocin wraz z terenami między górną Skrwą i Wkrą znalazł się w zagrożeniu Zakonu Krzyżackiego. Z kart książki dowiadujemy się, że w XVIIw.powiat sierpecki, do którego wówczas należał Lutocin, przeżył najazd szwedzki, czytamy także o przemarszu przez Lutocin oddziałów Padlewskiego w marcu 1863r. Historia miejscowości kończy się na roku 1864.

Książka posiada ogromna wartość zarówno dla samego autora, jak również dla samych mieszkańców Lutocina. Nie było bowiem dotąd dzieła, które opisywałoby historiię wsi.

Książka ma wielką wartość informacyjną.

Pomysł napisania monografii poparła Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie. To właśnie biblioteka przeznaczyła fundusze na wydanie 300 egzemplarzy książki „Wieś Lutocin (1372-1864)” Część wydanych egzemplarzy wysłano do kilkunastu bibliotek w całym kraju, m.in. jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki Narodowej w Warszawie, do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz bibliotek uniwersyteckich. Jeden egzemplarz podarowano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

 


Załączniki:

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek-piątek
9:00 do 16:00
środa dzień wewnętrzny

Licznik odwiedzin: 38284